Monochrome Monday: Windows to the Soul

Eyes – the windows to the soul.

100_4295eyes

 

Photo: gray wolf at Busch Gardens, Williamsburg VA