Monochrome Monday: Mormon Row

11062010 095

Mormon Row, Grand Teton National Park, Wyoming